This is a homepage of Slovak Antivirus Center, non-commercial project of AVIR and ESET companies. You can find here the latest shareware
and freeware programs, which come from the collection of SAC FTP server maintained by Peter Hubinsky. Any comments please send to his address hubak@elf.stuba.sk.

Vitajte na domovskej stránke Slovenského antivírusového centra, nekomerčného projektu firiem AVIR a ESET. Na tejto stránke môžete získať najnovšie verzie shareware a freeware programov z kolekcie SAC FTP servera (ftp.elf.stuba.sk/pub/pc), ktorého správcom je Peter Hubinský. Otázky a námety ohľadom obsahu SAC FTP servera prosím adresujte na adresu hubak@elf.stuba.sk.

Firma AVIR zabezpečuje registráciu shareware programov pre privátne osoby aj firmy a organizácie. Otázky a námety týkajúce sa shareware programov a ich registrácie zasielajte prosím na adresu info@avir.sk.


Priestor pre FTP mirror poskytla a tieto stránky vám prináša firma WEBY GROUP s.r.o..

Search text :    
Could not connect: Can't connect to MySQL server on 'sql10.webygroup.sk' (111 "Connection refused")